domingo, 12 de noviembre de 2017

Guía Familias: Axúdalle fronte ao acoso


esta guía ofrece indicadores de alerta físicos, psicolóxiocs,  sociais e consellos as familias

Sección de psicoloxía educativa
Colexio oficial  de Psicoloxía de Galicia.


guia_axudalle_fronte_ao_acoso_escolar

via: orientacioncondesa

guía para previr o acoso por razón de discapacidade

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), como plataforma asociativa unitaria de representación, acción e defensa das mulleres e homes con discapacidade e as súas familias en España. Maniféstase a favor da educación inclusiva real e efectiva, rexeitando as desigualdades que poida expor a educación inclusiva que non inclúa unha participación plena no ámbito escolar sen diferenciación, nin acoso.!. INTRODUCIÓN .................................................................................................
2. ACOSO ESCOLAR .............................................................................................
2.1 Que é o acoso escolar? ...............................................................................
2.2 Membros implicados no acoso escolar .....................................................
2.3 Descrición do contexto ................................................................................
2.3.1 Contexto social .......................................................................................
2.3.2 Contexto escolar ....................................................................................
2.3.3 Contexto interpersoal .........................................................................
2.3.4 Contexto individual ...............................................................................
2.4 Causas do acoso escolar contra o alumnado con discapacidade ..................
2.5 Valor humano ................................................................................................
3. EDUCACIÓN INCLUSIVA ........................................................................................
3.1 Igualdade e non discriminación ........................................................................
3.2 Educación inclusiva ......................................................................................
4. FERRAMENTAS FRONTE Ao ACOSO ESCOLAR NO ALUMNADO CON DISCAPACIDADE
4.1 Necesidades detectadas .................................................................................
4.2 Como actuar fronte ao acoso escolar ..............................................................
4.3 Responsabilidade legal sobre o acoso escolar .................................................
4.3.1 Vía penal .................................................................................................
4.3.2 Vía civil ...................................................................................................
4.3.3 Vía administrativa .................
5. MARCO NORMATIVO ...............................................................................................
5.1 Dereito internacional .....................................................................................
5.1.1 Convención Internacional sobre os Dereitos Humanos das Persoas
con Discapacidade: Educación e Dereitos Humanos ..............................
5.1.2 Convención relativa á Loita contra as Discriminacións na Esfera do Ensino 1960
5.1.3 Convención sobre os Dereitos do Neno ..............................................
5.2 Lexislación estatal ..........................................................................................
5.2.1 Constitución Española ...........................................................................
5.2.2 Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
5.2.3 Lexislación educativa ...............................................................................
6. DATOS DE INTERESE .................................................................................................
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................http://www.cermi.es/guía acoso.pdf

CERMI Cómite español de representantes de personas con discapacidad.

Recursos para prevención e intervención no ámbito da conduta na Educación Infantil e Educación Primaria

Esta symbaloo recolle criterios e recursos para a intervención desde a orientación no ámbito da conduta.

Isabel Ibarrola orientadora educativa publica este traballo de recompilación como equipo de orientación, mediante análise de casos nos distintos centros educativos, debate sobre criterios e ámbitos propios de actuación.
Neste taboleiro, recolle recursos diversos: guías, artigos, blogues, outros taboleiros, vídeos, audios, documentos 


:edu.symbaloo.com/mix/conducta

Autoras do recurso: Iturri Garate, Izaskun; MendiveLerendegui, Mª José; Sanz Larruga, Mª Jesús; Toca López de Torre, Mª Teresa; Ucar Estebán, Mª José; Ibarrola Goñi, Isabel.

enlaces relacionados :
OrienTapas https://orientapas.blogspot.com.es/2017/11/recursos-para-la-prevencion-e.html

Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva http://carei.es/recursos-sobre-resolucion-de-conflictos/


domingo, 5 de noviembre de 2017

Cadernos de Orientación


Este caderno ten materiais para traballar co alumno, alumna cara a nova etapa que van comezar.

consta de 59 páxinas os temas que trata son:
O coñecemento de si mesmo (emocións, aptitudes, gustos, afeccións, rendemento persoal).
A organización do traballo persoal.
O Sistema Educativo e a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
O descubrimento das profesións e ocupacións.
A reflexión persoal na toma de decisións.

Resultado de imagen de cuaderno de orientación de educación primariadescarga-los-cuadernos-de-orientacion

Estas actividades poden realizarse como parte da acción tItorial (que impregna toda a actividade docente) e á súa vez, por extensión, do programa de Orientación académica de 6º de Educación Primaria.

Asociación profesional de Orientadores e Orientadoras en Castilla-La Mancha  apoclam

Dislexia: guía de detección e actuación na clase
descarga a guía neste enlace carei.es Dislexia

Índice :

Presentación da Conselleira de Educación, Cultura E Deporte 7
Carta da Asociación de Dislexia de Aragón 10
Introdución 15
1.- O desenvolvemento lector19
2.- Fundamentacion teórica da dislexia 23
3.- Definición de dislexia 33
4.- Clasificación da dislexia 37
5.- Causas da dislexia 41
6.- Avaliación e diagnóstico da dislexia 45
7.- Indicadores da dislexia 49
8.- A actuación na aula co alumnado con dislexia 57
9.- Orientacións ás familias 1
Bibliografía e outras referencias 79
Anexo I: Actividades e xogos para desenvolver unha relación positiva 84
Anexo II: Indicadores de alerta e indicadores de dislexia


presentada el 5 octubre 2017 coincidindo co día europeo da dislexia polo Centro Aragones de Recursos para la Educación inclusiva. via:  Orientación Condesa

martes, 31 de octubre de 2017

Vídeo diversidade sexo-xenérica

Son nenos e nenas que desde a súa primaira infancia manifestan ser do sexo contrario ao que o seu corpo di. Sorprenden a familia coa firmeza da súa identidade.
Neste vídeo reflictese a Transexualidade e Disforia de Xénero, disconformidade co xénero asinado ao nacer. onde falan nenos, nenas, mozos e mozas das súas experiencias. Este vídeo foi premiado en distintas colectivos.


enlaces relacionados:
IES aplica un programa de género a niños transexuales
noticia El niño es ahora una niña 
protocolo da Xunta Identidade de Xénero

gracias  por compartirlo   monicadizorienta

domingo, 29 de octubre de 2017

Guía Diversidade Sexual e de xénero

Nun sistema educativo coeducativo e inclusivo, debe de ser motor do cambio. En primeiro lugar debemos coidar a propia contorna, xa que non podemos esquecer que nel atópanse mozas, mozos que están a desenvolver a súa propia sexualidade e identidade de xénero, e é de suma importancia facerlles sentirse
libres de discriminación e sobre todo que poidan comportarse e manifestarse en liberdade.
Debemos abordar o tema na súa totalidade, non esquecendo que as diversidades son múltiples, con distintos matices, e que a propia diversidade
enriquécenos.

ÍNDICE
1. Por que esta guía 3
2. Conceptos fundamentais 5
3. Somos persoas diversas 8
4. Como traballar a diversidade afectivo-sexual
e de xénero na contorna educativa 11
5. Discriminación, violencia e bullying 15
6. Como actuar en caso de producirse
    LGTBIQ fobia 20
7. Escola LGTBIQ amiga 23
8. A coeducación é o camiño 25
9. Grupos LGTBIQ e páxinas web 27
10. Bibliografía e outros materiais 28


  accede a guía neste enlace diversidad-sexual-y-genero