jueves, 25 de mayo de 2017

Avaliar é reflexionar sobre a aprendizaxe


na orde do 20 de abril do 2106 "Nas sesións de avaliación presididas pola titora levantará unha acta onde consten valoracións e conclusións sobre o nivel de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos adoptados". 
orde 9 xullo do 2016  pola que se regula a avaliación e promoción en primaria.

A avaliación do rendemento académico dos estudantes tenderá cara á avaliación continua, entendida como ferramenta de corresponsabilidade educativa, e como un elemento do proceso de ensino-aprendizaxe que informa o estudante sobre o seu proceso de aprendizaxe. resolución da normativa de evaluación do rendemento académico 2011 Xunta de galicia.
Temos que ver a valoración do rendemento nun senso amplo que abarca a todos os elementos do proceso. E para a valoración do rendemento terase en conta sobre todo os progresos do alumno en relación si mesmo, non en relación con un nivel de coñecementos previamente establecido para o grupo.

A maioría dos mestres fan observacións durante a aprendizaxe de como responde o alumno, como interven na aula a diario, se aporta ideas interesantes, significativas, creativas, se mostra interese hacia  a aprendizaxe, esforzase por conseguir pequenos obxectivos, aplica os novos coñecementos, etc. 
Moitos destes items están recollidos nos criterios de avaliación, pero o certo e que seguimos dándolle moito máis importancia a o exame /control que fai en relación aos contidos estudiados.

Cando se fala de Avaliación Formativa (que ten un sentido orientador) falamos de:
lunes, 8 de mayo de 2017

Principios para outra Avaliación

J. garcía Blas sinala que a avaliación é o elemento máis inmovilista de todos cuantos conforman o sistema educativo. Blas describe A avaliación como parte do proceso de aprender fronte a unha avaliación como unha colección de feitos puntuais, que teñen unha finalidade sancionadora ou certificadora.

Para que avaliamos en educación.
As avaliacións de final de curso chegan tarde. Para que serven os boletíns e as actas como parte máis concreta da avaliación? Para alimentar a versión máis tecnócrata do ensino: reconto e clasificación.
A avaliación en educación debería perseguir un único obxectivo: Mellorar a aprendizaxe dos/as alumnos/as.Unha avaliación que mira só cara ao alumno é unha avaliación viciada.


O exame como único modelo de avaliación é un tremendo erro. Simplemente non obedece ao fin principal da avaliación: mellorar a aprendizaxe do alumnado. E non o fai, na mellor das intencións, en ningún dos ámbitos de mellora que podería facelo:
Ao non producir feedback durante o proceso, non axuda aos alumnos a aprender.
Ao constituírse como un elemento illado do propio proceso de aprendizaxe, non axuda aos mestres para mellorar o ensino.
NON implica, de maneira directa, a asignación de recursos (que supostamente axudarían a mellorar a educación) naqueles centros ou contextos cuxas medicións queden por baixo de media estipulada.

accede ao artigo completo no seguinte enlace:

evaluacion-como-parte-del-aprendizaje

viernes, 7 de abril de 2017

GUÍA: Estratexias para a Inclusión Educativa TEA

Está é a segunda edición da guía con estratexias para a inclusión do alumnado con TEA da Asociación TEAVI .


Índice:
1. Centro e aula 
- Organización espacial : indicadores visuais, recunchos de descanso, lugares seguros.
- Organización temporal: normas de conduta, organizador de tempos
2. Alumnado
- Mobilidade na aula 
- Axenda
- Autonomía 
- Organización do material
- Organización do traballo
- Motricidade fina
- Listas de chequeo
- Reforzo positivo
- Corrección de condutas
3. Inclusión no grupo
- Traballo cooperativo
- Interacción no grupo
- Persoas de referencia
- Visualización mediante carteis en prol da diversidade e da inclusión
4. Familias
- Canles de comunicación
- Formación a través das ANPAS
- Coordinación Multidisciplinar
5. Metodoloxía didáctica
- Orientación para o currículo
- Aplicacións prácticas. Participación.
- Materiais adaptados
- Exposición de contidos
- Avaliación do alumnado
- Utilización das TICs
- Centro de Interese
- Talleres de Aprendizaje
- Recunchos
- Grupos Interactivos
- Aprendizaxe cooperativa
- Desdobramentos
- Apoio en grupo ordinario
- Reforzo escolar
- Titoría Individualizada
- Titoría entre iguais
- Contrato pedagóxico
Bibliografía

TEAVI Educación


jueves, 30 de marzo de 2017

App TEA para traballar a Teoría da Mente

App que aborda dez temas: 1. Atención conxunta, 2. Emocións básicas, 3. Esecundarias, 4. Percepción global, 5. Interpretación de emocións polo contexto, 6. Anticipación de accións, 7. Sensacións físicas, 8. Simbolización, 9. Órganos dos sentidos, 10. Perspectivas visuais. Esta App ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento da teoría da mente que defínese como a capacidad para inferir pensamentos, desexos e intencións doutra persoa competencia básica para una buena interacción social. 

http://autismind.com

Hábitos saudables con pictogramas


Este conto con pictogramas encolleu o xersei? forma parte do proxecto VIVIR EN SAÚDE  da fundación Mapfre que propón actuacións relacionadas coa alimentación e o exercicio físico.

VIVIR EN Saúde desenvolve materiais educativos dirixidos a pais, nais, mozos e adolescentes, docentes e profesionais (dá educación, sanidade, hostalaría). Todos eles pódense obter, gratuitamente, nas seguintes webs:
www.vivirensalud.com
www.fundacionmapfre.com
www.educatumundo.com


                                         pincha no conto para veloenlace a materiais do proxecto : Vivir en salud/materiales/Mapfre


jueves, 9 de marzo de 2017

Revista AOSMA Nº 23 : A Orientación en Rede


Neste número da revista da Asociación de Orientadores, Orientadoras da provincia de Málaga falannos nun primeiro artigo sobre a avaliación, esta debe centrarse no rendemento escolar e como melloralo tanto os procesos de ensino-aprendizaxe como a propia didáctica. Os acordos adoptados se recollen na acta de avaliación.
A universidade trátase no segundo artigo, un dos obxectivos da universidade é aplicar o principio de igualdad de oportunidades, compensando as necesidades educativas, formando a persona e favorecendo o acceso a estudios universitarios.
No artigo da orientación educativa en rede, Alberto del Mazo sinala:"Las redes sociales son ahora nuestros bares virtuales, lugares públicos de reunión donde aprender de y con otras personas".
no artigo da aportación dos blogs falan da súa experiencia no uso e publicación nos seus blogs que son un referente na orientación educativa, profesional y académica, Barbonblog, orientaguía, entre pasillos y aulas, Mónicadizorienta.
No artigo de J. Agustí, Pilar pérez e Mª Isabel Villaescusa falan que as TIC non son só unha ferramenta, son unha nova forma de acceder á realidade, unha nova configuración do mundo, que transforma basicamente, a forma de aprender e a forma de relacionarse.
O Artigo de Juan de Vicente cóntanos que a aprendizaxe servizo é unha metodoloxía que vincula as aprendizaxes que se realizan nas aulas coa realización dun servizo que atende a unha necesidade social. Construír un proxecto de forma compartida  confire ao seu desenvolvemento un alto nin vel de motivación. o alumnado participa no deseño, implementación, avaliación, e celebración do proxecto.
Artigo sobre Colectivo Orienta, este proxecto nace co obxectivo de reflexionar sobre a nosa práctica educativa nos ámbitos da atención á diversidade, acción titorial e orientación académica e profesional. Queriamos dar voz e entidade á propia orientación educativa, un portal onde poñernos en contacto e poñer en común o noso traballo. Autores Alberto Del Mazo, Claudio Castilla, Mónica Diz.
Victor Cuevas fálanos da implicación real e activa de moitos dos integrantes nos proxectos ou iniciativas colectivas na rede é mínima. o 90% son espectadores silenciosos. Tamén fala dos perigo da hiperconexión, a infoxicación é necesario atopar espazos para desconectarse voluntariamente e separarse do ruído que xera a Rede para volver estar cun mesmo e cos demais.
No artigo do uso de google for eduaction, F. Cortés fálanos de como este conxunto de ferramentas gratuítas axúdanos á desenvolver a orientación e a atención á diversidade de forma compartida e colaborativa.

enlace a revista issuu.com/revista_aosma


Editorial
1. TRIBUNA PROFESIONAL
As sesións de avaliación a xuízo- José T. Boyano
Orientación educativa e o alumnado universitario con discapacidad- D. Luque y M. J. Luque
2. MONOGRÁFICO
Editorial 
Orientación educativa con TIC e en red- A. del Mazo 
A aportación dos blogs - D. Veiga, M.A. Valverde, C. Castilla, M. Diz.
Formación en competencias dixitais e redes de orientación- J. Agustí
A aprendizaxe servizo- J. De Vicente
Colectivo Orienta- C. Clastilla, A. Del Mazo, M. Diz
O que a red nos dá e o que nos quita- V. Cuevas
3. BOAS PRÁTICAS
Uso de google for education nos departamentos de orientación- F. Cortés
4. ORIENTarte
5. AOSMA 2016